Hälsa - Vård - Läkemedel

I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både tanken och känslan plats. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men också kunna se och möta människan bakom symptomen. Här förbereder du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och ohälsa samt forskningsverksamhet.

Läkemedel går att studera ur många olika perspektiv, till exempel hur kroppen reagerar på ett specifikt ämne och hur kroppen tar upp ett ämne - gå gärna till temasidan om läkemedel.

Är du nyfiken på vad man kan forska på inom det området hälsa, vård och läkemedel? Se aktuell forskning vid Uppsala universitet.

  • Stamning

  • Apotekare och receptarie

  • Paracetamol eller Ibuprofen?

  • Hur påverkas du av alkohol?