Energi - Miljö - Hållbar utveckling

Dekorativ bild: gröna blad som växer upp ur sprickor i uttorkad jord

Det moderna samhället utvecklas i snabb takt. Och vi som lever här ställer krav på att leva bekvämt och tryggt. Hur värnar man om miljön och en hållbar utveckling samtidigt som man tillgodoser människans krav på välstånd? Naturvetare, civilingenjörer, samhällsvetare, jurister, ekonomer och sociologer söker alla svar på den här typen av frågor.

Läs mer om:

Är du nyfiken på vad man kan forska på inom det här området? Se aktuell forskning vid Uppsala universitet.

Vill du veta mer om...

  • Olja

  • Vindkraft

  • Geovetenskap

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.