Biologi - Fysik - Geovetenskap - Kemi

Dekorativ bild: en grön groda med orange ögon

Fascineras du av hur naturen fungerar? Som naturvetare eller civilingenjör arbetar du med företeelser i naturen eller universum för att få svar på frågor som berör oss alla. All teknik har sin grund i naturvetenskapen. Det kan handla om att lösa uppgifter som rör klimatet, naturvård, universums uppkomst, vår hälsa, Jordens utveckling och hur saker och ting är uppbyggda.

Läs mer om

Är du nyfiken på vad man kan forska på inom det här området? Se aktuell forskning vid Uppsala universitet.

 • Cellens viktigaste funktion

 • Mörk materia

 • Olja och global uppvärmning

 • Komplexa tal

 • Vindkraft

 • Biomaterial

 • Sakernas internet

 • Fotosyntes

 • Geovetenskap

 • Evolution

 • Fotoelektrisk effekt

Saknar du behörighet? Gå basåret!

Om du vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten kan du läsa ett tekniskt-naturvetenskapligt basår. Basåret ger dig både den behörighet du behöver och en reserverad plats för fortsatta universitetsstudier.