Sök utbildningsplan

Varje utbildningsprogram har en utbildningsplan som beskriver hur programmet är upplagt och vilka behörighetskrav som gäller. Dokumentet fastställs av respektive fakultetsnämnd eller motsvarande. Här kan du söka fram en utbildningsplan via programmets namn eller programkod.

Utbildningsplaner från Högskolan på Gotland

Söker du efter utbildningsplaner för program som gavs av Högskolan på Gotland före den 1 juli 2013? Gå till sökfunktionen för Högskolan på Gotlands utbildningsplaner.