Forskarutbildning – bli doktorand

Examensbevis för doktorspromotion

Vid Uppsala universitet finns cirka 3 000 lärare/forskare och 2 500 forskarstuderande inom nio fakulteter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet.

Sök lediga doktorandtjänster

Forskarutbildning inom universitetets
tre vetenskapsområden

Forskarutbildning i korthet

Forskarutbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete där du genomför ett individuellt forskningsprojekt som syftar till att generera ny kunskap inom ett vetenskapligt intressant område.

För att kunna antas till forskarutbildningen måste du uppfylla förkunskapskraven för respektive ämne och ha den förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Senast uppdaterad: 2021-02-04