Fredrik, Kerstin, Hanna och Gustav kombinerar studier och idrott

Fredrik Lindholm, Kerstin Axelsson, Hanna Lif och Gustav Tingelöf är några av Uppsala universitets elitidrottande studenter. De är också 2019 års elitidrottsstipendiater. Hur går det egentligen att plugga samtidigt som man ska hinna med att träna på elitnivå? Läs om hur de kombinerar idrotten med studierna i Uppsala.

Är du elitidrottare och vill kombinera idrotten med studier vid Uppsala universitet? Läs om Uppsala universitets stöd och vägledning till dig som elitidrottande student.

Fredrik

Elitidrottsstudent Fredrik Lindholm

Namn: Fredrik Lindholm
Klubb: Storvreta IBK
Studerar: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Fredrik Lindholm spelar innebandy i Storvreta IBK samtidigt som han pluggar till lärare på universitetet. Han värderar målmedvetenhet och bra studieplanering högt för att kombinera idrotten med studierna, men uppskattar även lärarnas flexibilitet och att han ibland kan ta hjälp av studiekamraters föreläsningsanteckningar för att ta igen det han har missat.

En bra kommunikation med lärarna på utbildningen har hjälpt Fredrik när föreläsningar, laborationer, seminarier eller dylikt har krockat med idrotten.

– Det är tack vare att lärarna är så förstående som det går så bra att kombinera idrottandet med studierna. De förstår att jag inte kan prioritera bort innebandy när det krockar, vilket jag är väldigt tacksam för.

Fredrik tycker definitivt att idrottandet gynnar studierna. Målmedvetenheten tar han med sig in i klassrummet.

– Idrottandet ger mig god fysik och bidrar dessutom med den målmedvetenhet som krävs på elitnivån, vilket sedan också påverkar hur jag presterar i studiesammanhang.

Fredriks bästa tips för att få ihop en bra planering av studier i kombination med elitidrottande är att vara ute i god tid och jämföra studieschemat mot idrottsschemat för att veta när något krockar.

– Sen måste man givetvis planera in så att man verkligen får tid till studierna. Jag försöker till exempel passa på att studera under de långa bussresorna mot bortamatcherna. Men det är alltid bra att skaffa sig ett par goda vänner i klassen som kan dela med sig av sina anteckningar när man har missat något tillfälle, avslutar han.

Kerstin

Namn: Kerstin Axelsson
Klubb: Hässelby SK
Studerar: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Kerstin Axelsson, civilingenjörsstudent som tävlar i långdistanslöpning för Hässelby SK, betonar vikten av planering och prioritering för att få ihop studierna med elitsatsningen och tycker att idrottandet fungerar som en ventil i vardagen. När det är välplanerat och synkat med studierna kan resultatet bli en mycket gynnsam symbios.

Kerstin ser det som en mycket bra möjlighet att satsa på idrotten medan hon pluggar och har relativt flexibla dagar. Men det är väldigt viktigt att ha en bra planering mellan studierna och idrotten, inte minst för att få ut maximalt av sin träning.

– Även om studier ofta innebär en relativt ojämn arbetsbelastning, med mer att göra under till exempel tentaperioder, så funkar det bra så länge man planerar träningen, menar Kerstin.

Hon tipsar om att det alltid är lättare att ta igen moment i sina studier som man missat på grund av träningsrelaterade aktiviteter om man vet om det i god tid innan.

– Ha bra framförhållning och kom ihåg att prioritera! Om man studerar på universitetsnivå och samtidigt håller på med en elitsatsning så är det alltid saker som kommer att behöva prioriteras bort.

För Kerstin innebär träningen också en chans att koppla bort studierna för en stund. På samma sätt funkar studierna som ett avbrott från resten av vardagen, som till stor del består av träning.

– Jag skulle inte ha samma koncentration i skolan om jag inte tränade, men jag skulle nog inte trivas i min vardag om allt jag tänkte och gjorde var hundra procent fokuserat kring min idrott, säger hon.

Elitidrottsstudent Kerstin Axelsson

Hanna

Namn: Hanna Lif
Klubb: Mora KK
Studerar: Läkarprogrammet

Hanna Lif tävlar i klättring för Mora KK och studerar till läkare. Hon framhäver glädje och en positiv syn på tillvaron som extra viktigt för att lyckas med sina projekt. Är man medveten om varför man dels studerar det man gör och dels utövar sin idrott får man ofta ut det bästa av båda världarna.

För att kunna kombinera elitidrottande med studier krävs ofta att man upplever att idrottandet gynnar studierna och tvärtom. Vissa egenskaper man får av idrottandet är användbara även för studierna, till exempel tålamod, noggrannhet, målmedvetenhet och att kunna fokusera, menar Hanna.

– Men kanske framförallt förmågan att kunna definiera vad man är bra på och att kunna använda det så mycket som möjligt för att nå bästa möjliga resultat.

Att fokusera på glädjen och att varje dag ta sig tid att fundera över vad som varit bäst med dagen är ett tips som Hanna vill framhålla. Men också att ta dig tid att reflektera över varför du vill genomföra din utbildning och varför du vill hålla på med din idrott. Man får också vara beredd att träna på att kunna fokusera.

– Att leva i stunden, att ta en sak i taget, är viktigt för mig. Det tar mycket tid om du är stressad eller oroad över sådant du inte kan påverka här och nu. När jag pluggar går jag helt in för det där och då och då finns inte något annat, säger Hanna.

Men hon glömmer heller inte bort vad som är viktigast: familj och vänner.

– Det finns ingen prestation i världen som kan ersätta de människor man har nära.

Gustav

Namn: Gustav Tingelöf
Klubb: Uppsala Gymnastikförening
Studerar: Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Gustav Tingelöf studerar till ingenjör och är gymnast. Han tävlar i grenen dubbel-mini-trampolin (DMT) för Uppsala Gymnastikförening och tycker att balansen mellan idrott och studier är viktig att ha koll på. Det gynnar båda delarna för sig och även relationen mellan dem.

Att kombinera elitidrottande med studier kräver ofta att man så att säga väljer sina strider och fokuserar på att prioritera rätt.

– Men det är oftast inga problem för mig, då jag har möjlighet att sköta studierna på dagen och fokusera på min idrott resterande timmar, säger Gustav.

Hans bästa tips för att få ihop en bra planering av studier i kombination med elitidrottande är just detta; att planera in studier på dagen och idrott på eftermiddagen.

– Har man en möjlighet att träna även innan studierna så ska man naturligtvis ta vara på den, men att hitta en balans är det bästa, både för idrottandet och för studierna.

Gustav menar också att förutom hälsofördelarna med att röra på sig och den energi man får av idrott så kan det även vara en mental fördel att ha en idrott som ger dig en chans att släppa fokus från studierna en stund.