Elitidrott och studier

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid, inte minst motion och idrott. Erfarenheten visar att god framförhållning och god planering kan göra det möjligt att framgångsrikt kombinera högre studier och elitidrott. Det finns också stipendier att söka som elitidrottande student.

Är du elitidrottare?innebandyklubbor på blått gymnastiksalsgolv

Som elitidrottare kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott och du kan söka stipendier för elitidrottande studenter.

För att definieras som elitidrottare ska din idrott ingå i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Du som tävlar individuellt ska tävla på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag. För att räknas som lagidrottare på elitnivå ska du spela i någon av de två högsta nationella serierna. Definitionen gäller också dig som är tränare för elitlag och individuell elitaktiv, förbundskapten för landslag och förbundstränare.

Vi hjälper dig

Om du funderar på hur det fungerar att kombinera studier och elitidrott vid Uppsala universitet är du välkommen att ta kontakt med universitetets centrala kontaktpersoner för elitidrottande studenter. Vi kan hjälpa dig innan du ansöker med att vägleda och informera om lämpliga studiealternativ samt förmedla kontakt med ämnes- och institutionsvägledare.

Du är också välkommen att kontakta oss när du blivit antagen för vägledning och hjälp med vidare kontakter inom universitetet. Du kan också vända dig direkt till någon av våra kontaktpersoner (vägledare) för olika utbildningar. Vägledaren kan tillsammans med dig gå igenom din studieplan och studiegång.

Stipendier till elitidrottande studenter

Utövar du elitidrott vid Uppsala universitet, har studerat minst en termin och är aktiv student på grundnivå eller avancerad nivå på minst halvtid med godkända resultat kan du söka ett stipendium på 25 000 kr. Syftet är att uppmärksamma goda förebilder inom Uppsala universitet som påvisar möjligheterna att kombinera högre studier med utövandet av elitidrott.

En sammanvägning av studie- och idrottsmeriter sker vid tilldelning av stipendiet. Störst avseende fästs vid studiemeriter. Stipendiet får endast uppbäras en gång. Två stipendier avser kvinnliga studenter och två avser manliga studenter.

Stipendier 2020

Ansökningstiden för 2020 års stipendier är nu över. Information om 2021 års stipendier kommer ut i januari 2021.

Elitidrottsstipendiater 2020

Oskar är en av 2020 års elitidrottsstipendiater. Läs intervjuerna med honom och de andra stipendiaterna Ingrid, Jerker och Carolina om hur de gör för att kombinera sina idrotter med studier.

Kontakt

Centrala kontaktpersoner:

Central studievägledning
Mikael Wångmar, 018-471 75 64
Lilian Vännström, 018-471 68 72
elitidrott@uu.se

Samordningsansvarig för studentidrottsfrågor: Eva Söderman

Kontaktpersoner i Uppsala:

Utbildningar inom det humanistiska-samhällsvetenskapliga området
Företagsekonomi: Maria Johansson, studievägledare
Juridik: Lee Holmström, studievägledare
Kostvetenskap: Helena Elmståhl, studierektor
Sociologi: Nils Öberg, administratör
Lärarprogrammen: studievagledninglu@uadm.uu.se

Utbildningar inom medicin och farmaci
Helena Ekbrink, studievägledare

Utbildningar inom teknik-naturvetenskap
Emma Svensson, studie- och karriärvägledare

Kontaktperson på Campus Gotland:

Sara Utas Vestling, studievägledare

Frågor om stipendierna:

Tom Petersson, 070-425 02 77

Nätverk för elitidrottande studenter:

Vill du komma i kontakt med andra elitidrottande studenter? Gå med i facebook-gruppen Elitidrottare på Uppsala universitet!