Ska du studera med teckentolk eller skrivtolk?

Vid ansökan

Redan när du ansöker är det bra om du meddelar en samordnare för studenter med funktionsnedsättning vilken eller vilka kurser eller program du har sökt och dess kurskod. Meddela oss även om du redan angett ditt tolkbehov i ansökan.

Efter antagning

När universitetet meddelar att du blivit antagen skickar de ut ett antagningsbesked. Följ anvisningarna hur du tackar ja och meddela även samordnaren vilken plats du tackar ja till. Glöm inte meddela om du står i reservkön till en kurs eller ett program som du hellre vill komma in på. När du vet tid och plats för upprop meddelar du detta till samordnaren.

Inför terminsstart

Veckan innan terminsstart börjar arbetet med att lägga schema. Samordnaren behöver schema för dina kurser för att kunna planera in tolkarna på de olika utbildningarna. Om du har ett schema hjälper du dem genom att skicka in schemat eller en länk till schemat. Är din klass indelad i grupper vill vi veta vilken grupp du helst vill ingå i.

Tolkmetod

Tolksamordningen vill veta vilken typ av tolkning du föredrar, gärna redan vid ansökan. Många vill att tolken tolkar både från svenska (när föreläsaren talar) och från teckenspråk (när du vill säga något). Några vill helst prata själv. De som använder teleslinga kan använda tolk när slingan inte räcker till, till exempel när en klasskamrat frågar något. Vi kan också erbjuda andra tolkmetoder såsom skrivtolk. Om du har synnedsättning som påverkar valet av tolkmetod är det bra om du talar om det också.

Kontakta en samordnare