Tillgodoräkna eller komplettera tidigare utländska studier

Antagning till senare del av ett program

Om du har läst samma eller liknande innehåll någon annanstans kan man på vissa utbildningar komma in i ett senare skede av ett program. Universitetet gör då en bedömning av vad du kan tillgodoräkna dig av dina tidigare studier. Kontakta en studievägledare och diskutera hur du ska göra.

Tillgodoräknande av tidigare studier i en examen

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. För att kunna tillgodoräkna dig tidigare universitetsstudier i en examen vid Uppsala universitet måste du först vara antagen som student vid Uppsala universitet.

Kompletterande utbildning för utländska biomedicinska analytiker, apotekare, receptarier och psykologer

Universitetet anordnar kompletteringsutbildning för utländska

Universitetsförberedande teknisk-naturvetenskaplig utbildning

Tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande utbildning i svenska finns för dig som vill studera teknik och naturvetenskap men saknar behörigheten. Utbildningen vänder sig till dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska. Efter avklarad basårsutbildning har du behörighet i svenska och de naturvetenskapliga ämnena. Då har du också en reserverad plats för fortsatta studier inom ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet.

INFORMATION OCH VÄGLEDNING

Kontakta en studie- och karriärvägledare för att diskutera dina möjligheter och hur du går tillväga för att gå vidare med dina studier.