Hjälp att välja utbildning

Student samtalar

Studievägledning och karriärvägledning

Funderingar om framtiden? Vägledaren erbjuder dig samtal och stöd före och under dina studier och när du är på väg ut på arbetsmarknaden.

Oavsett vilka frågor du har är vägledaren en professionell samtalspartner vars uppgift är att hjälpa dig vidare. Ett vägledningssamtal kan beröra många av livets områden. Vägledaren har tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden.


Här kan du också läsa mer om studievägledarna Marias och Mikaels tips till dig som ska välja utbildning. 

Vill du ha fler tips? Läs om hur de tre studenterna Heidi, Jenny och Oskar tänkte kring sina studieval

Prata med en vägledare

För dig med särskilda behov

När du pluggar på universitetet kanske du behöver olika typer av stöd eller hjälp. Det kan handla om vägledning i dina kurs- och programval, språkligt stöd när du ska skriva uppsats eller stöd när orken inte räcker till.

Har du en funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd beroende på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det.  

Student som samtalar med vänner

15 oktober

SISTA ANMÄLNINGSDAG FÖR VÅRTERMINEN
Anmälan stänger 15 oktober kl. 24.00. Du anmäler dig på antagning.se.

Din anmälan steg för steg
Kurser och program

2 december

SISTA DAG FÖR KOMPLETTERINGAR
Går du en gymnasieutbildning nu? För att hinna registrera dina gymnasiebetyg före urvalet behöver du komplettera din ansökan med dina betyg.

Om kompletteringar

10 december

Antagen? Reserv? Glöm inte att svara!

Ditt antagningsbesked publiceras på Mina sidor på antagning.se. Kom ihåg att du måste svara ja för att behålla din plats eller reservplats.

Antagningsbesked med svarskrav
Fler datum för anmälan

16 december

GLÖM INTE ATT SVARA JA!

Du måste svara på ditt antagningsbesked för att kunna få en plats på den utbildning som du vill gå på i vår. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad.

Svara senast kl. 24.00 på antagning.se.

15 januari

Sista anmälningsdag

De flesta kurser och program till hösten söker du 15 april, men vissa utbildningar har andra anmälningsdatum. 15 januari är sista anmälningsdatum för ett antal utbildningar på avancerad nivå.
Program med sista anmälningsdag 15 januari