Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett kunskaps- och färdighetsprov som mäter förutsättningarna att klara högskolestudier. Provet ger dig ytterligare en chans att komma in på utbildningar du har sökt.

2020-03-13: UHR ställer in vårens högskoleprov
UHR har noga följt utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Då Covid-19 har status av allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom med överhängande risk för smittspridning har Universitets- och högskolerådet efter noga överväganden beslutat att högskoleprovet 4 april 2020 ställs in.

Något högskoleprov kommer inte att ges våren 2020 och kommer heller inte att flyttas fram till ett senare datum. Nästa provtillfälle är söndagen den 18 oktober.

Läs mer om beslutet på studera.nu.

Provet äger rum två gånger per år och ges på ett flertal orter runt om i Sverige och på några svenska skolor i Europa. Du väljer själv var du vill göra högskoleprovet, oberoende av var du ska studera eller var du är folkbokförd. Däremot kan du inte välja lokal du ska skriva i såvida du inte har en funktionsnedsättning som kräver en viss typ av lokal. Högskoleprovet kan du göra hur många gånger som helst, det är alltid ditt bästa resultat som räknas.

Provresultatet överförs direkt till universitetet om du ansöker till en utbildning. Ditt högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Du måste fortfarande vara grundläggande och särskild behörig till de kurser och program du söker. Med ett högskoleprovsresultat hamnar du i ytterligare en urvalsgrupp.

I högskoleprovsurvalet deltar du om du har gjort högskoleprovet med resultat lägst 0,1 (maxpoäng är 2,0). Resultat från ett högskoleprov är giltigt i fem år. Det innebär att prov gjorda våren 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför höstterminen 2020 och prov gjorda hösten 2015 eller senare är giltiga till antagningen inför vårterminen 2021.

Viktning av högskoleprovsresultat
Viktning innebär att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen. Uppsala universitet tillämpar viktning av högskoleprovsresultatet på fyra civilingenjörsprogram (miljö- och vattenteknik, energisystem, kemiteknik och teknisk fysik). I dessa fall är det den kvantitativa delen som ges större vikt - istället för 50-50 gäller 75-25.

Anpassat högskoleprov

I möjligaste mån ska alla som har behov av hjälpmedel på grund av funktionsnedsättning också kunna skriva högskoleprovet på samma villkor som andra deltagare. Har du diabetes ska du meddela vad du behöver under provet. Läs mer om förberedelser under och inför provet för dig med funktionsnedsättning eller diabetes.

Om du har dyslexi eller är synskadad finns det möjlighet att göra ett anpassat prov.  Läs mer om anpassat prov för dyslektiker och synskadade på studera.nu.

Det är viktigt att du senast sista anmälningsdag kontaktar den provanordnare du anmäler dig till, dels om ditt behov av anpassning, dels med läkarintyg eller motsvarande som styrker dina behov.

ANMÄLAN TILL HÖGSKOLEPROVET

Anmälningsavgiften är för närvarande 450 kronor. Observera att avgiften måste vara universitetet tillhanda senast sista anmälningsdag. Betalar du med plusgiro, måste du göra det minst en dag före sista anmälningsdag. Du anmäler dig via webben på hogskoleprov.nu. På studera.nu hittar du mycket information om högskoleprovet.

Anmäl dig till högskoleprovet

Kallelse

En vecka före provdatumet kan du se din kallelse genom att logga in på hogskoleprov.nu. I kallelsen får du uppgifter om bland annat provlokal. (Webbläsare måste tillåta pop-up för att det ska fungera.)

Du kommer också att få din kallelse per e-post. Om du inte har fått något mejl, kontrollera först att den inte filtrerats som skräppost (vilket är vanligt om du har en gmail-adress eller hotmail-adress).

Förbered dig

Om du ska skriva högskoleprovet finns det olika sätt som du kan förbereda dig på. På studera.nu finns tips på hur du kan förbereda dig. Ett bra sätt att förbereda sig inför högskoleprovet är att träna på gamla prov:

 • På studera.nu finns övningsprov som du kan göra.
 • Du kan även beställa gamla högskoleprov genom att sätta in 50 kronor/prov på pg 446 5031-5. De prov du kan beställa är från våren 2013, våren 2017, hösten 2017, våren 2018, hösten 2018, våren 2019 samt hösten 2019. I meddelandefältet på inbetalningen anger du vilka prov du vill beställa samt dina adressuppgifter.
 • På Servicecenter, Dag Hammarskjölds väg 7 i Uppsala, har du möjlighet att kostnadsfritt hämta två gamla prov att träna på.
Högskoleprovet
 • Våren 2020
  Högskoleprovet är inställt med anledning av spridning av coronaviruset!
 • Hösten 2020
  Sista anmälningsdag: 27 augusti
  Provdag: 18 oktober

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu.

 • Högskoleprovet - en extra chans

 • Högskoleprovet - så anmäler du dig

 • Högskoleprovet - så förbereder du dig

 • Högskoleprovet - att fuska är inte ok!

 • Högskoleprovet - provdagen

 • Högskoleprovet - facit och resultat

 • Högskoleprovet - provresultatet