Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Extra stöd för utbytesstudier/Praktik/fältstudier i Europa via Erasmus+ eller Nordplus

Inom ramen för Erasmus+ och Nordplus kan utresande studenter vid Uppsala universitet ansöka om finansiellt stöd för merkostnader som uppkommer i samband med utlandsstudierna/utlandspraktiken. Det kan till exempel handla om kostnader för att ta med hjälpmedel, extra kostnader för särskilt anpassat boende, psykologisk behandling eller ett nödvändigt förberedande besök. Pedagogiskt stöd som värdlärosätet erbjuder utan kostnad kan man inte söka medel för. 

Här kan du läsa mer samt hittar du ansökningsformuläret för att ansöka om extra stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Har du frågor? Undvik att skicka mejl innehållande känsliga personuppgifter. Ring Sara Laginder, Erasmusansvarig, 018-471 19 06.

EXTRA STÖD FÖR fältstudier i ett utvecklingsland

Sida finansierar stipendier för fältstudier i utvecklingsländer, så kallade Minor Field Studies (MFS). Inom MFS-stipendiet finns möjlighet för studenter med en funktionsnedsättning att söka upp till 27 000 kronor i extra medel. De extra medlen avser täcka merkostnader kopplade till fältstudien som funktionsnedsättningen leder till.

Kontakta Enheten för internationell mobilitet på mfs@uadm.uu.se redan innan du lämnar in din ansökan för ett MFS-stipendium. För ärenden med känsliga personuppgifter ombeds du att ringa Jonathan Schalk, projektledare MFS, 018-471 36 12.

Senast uppdaterad: 2021-02-10