Steg 5 - Praktisk information om utbytesstudier

Finansiering

Avgiftsbetalande kandidat- eller masterstudent
Som avgiftsbetalande student vid Uppsala universitet behöver du betala studieavgift även för den eller de terminer som du studerar utomlands som utbytesstudent. Detta för att de kurser du läser utomlands är tänkta att tillgodoräknas in i ditt program vid Uppsala universitet. Det är därför viktigt att du har kontakt med din studievägledare och/eller programansvarige för att välja lämpliga kurser både före och under ditt utbyte.

CSN
Du kan ansöka om studiemedel för utlandsstudier från CSN. Det är också möjligt att söka merkostnadslån för resan. Mer information om studiemedel utomlands finns på CSN:s hemsida.

När du tackat ja till din utbytesplats registreras du i studentregistret Uppdok/Ladok som antagen till utbytesstudier. Registreringen görs av Avdelningen för internationalisering eller din institution och ersätter CSN-blanketten ”Intyg om deltagande i utbytesprogram”.

Erasmusstipendium
Om du ska studera i Europa finns ofta möjlighet att få ett Erasmus-stipendium. Även språkstudier före terminsstart kan beviljas. Ansökan sker på särskild blankett efter att du har fått en utbytesplats.

Erasmus+ ICM stipendium
Genom stipendieprogrammet International Credit Mobility (ICM) kan studenter vid Uppsala universitet söka stipendier för att genomföra ett utbyte (1 termin) vid vissa utvalda ICM partneruniversitet. International Credit Mobility (ICM)-stipendiet inkluderar ett resebidrag och månatligt stipendium. 

Nordplus-stipendium 
För utbytesstudier i de nordiska länderna kan du söka ett så kallat Nordplus-stipendium.

Andra stipendier
Det finns även ett mindre antal stipendier för specifika universitet eller specifika
utbytesprogram. Man kan även söka stipendier via stiftelser, studentnationer, stipendiehandböcker på bibliotek och på nätet samt via Uppsala universitets stipendiekansli.

Studera med funktionsnedsättning
Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av universitetet i studierna även vid utlandsstudier och få söka extra stipendiemedel från Erasmusprogrammet. På webbsidan Study abroad without limits delar studenter med funktionsnedsättning med sig av sina erfarenheter av studier utomlands.

Tillgodoräknande

Ett utbyte kan syfta till att bredda dina kunskaper eller att fördjupa dem. Det
är särskilt viktigt att tillgodoräkna dina utlandsstudier om:

  • du vill att dina kurser ska räknas in mot din examen vid Uppsala universitet.
  • kurserna du läst utomlands ger dig behörighet till mer avancerade kurser vid Uppsala universitet.

Vill du tillgodoräkna dina utlandsstudier är det viktigt att du före utbytet tar kontakt med studievägledaren på ditt program för att diskutera kursval på det utländska universitetet. Beslut om tillgodoräknande ska göras först efter avslutade utlandsstudier och du måste själv ansöka om tillgodoräknande.

Det är mycket viktigt att du sparar information om kursen du vill tillgodoräkna t.ex. litteraturförteckning och kursinnehåll. Tillgodoräknanden av hela kurser görs av Examensenheten vid Uppsala universitet (Institutionerna för statsvetenskap, juridik och nationalekonomi gör sina egna tillgodoräknanden).

Språkkurser

Många studenter väljer att åka på utbyte för att förbättra sina språkkunskaper. Det är en fantastisk möjlighet, men det är viktigt att inför kursval ta reda på vad som gäller när det handlar om partneruniversitetet, CSN och tillgodoräknande. Många partneruniversitet erbjuder en kortare intensivkurs innan terminsstart och/eller en språkkurs som löper över hela terminen. Även om man inte tänkt läsa språk på heltid så finns det därmed ofta andra språkkursalternativ att välja bland. 

Det är möjligt att läsa på nybörjarnivå i spanska, franska, Italienska, turkiska, tyska och arabiska (om partneruniversitetet erbjuder sådana kurser) och få det tillgodoräknat vid Uppsala universitet. Viktigt att man läser språkkurserna vid partneruniversitetet, och inte vid ett enskilt institut som inte är en del av universitetet. Man kan också få språkkurserna tillgodoräknade till motsvarande introduktionskurs i aktuellt språk, dock ej till A-kursen. Detta  under förutsättning att man har annat huvudämne eller annat biämne. A-kursen och introduktionskursen i till exempel ryska överlappar varandra så det går inte att ta med båda i examen. Om du vill tillgodoräkna dig studier i utlandet gentemot språkkurser vid Uppsala universitet måste du först prata med din institution för språket i fråga samt Examensenheten.

Avdelningen för internationalisering har utbyten i flera länder såsom Frankrike, Schweiz, Tyskland och Spanien som kräver att man kan språket tillräckligt väl för att klara studierna på en akademisk nivå. Exempel på undantag är Kina och Ryssland, där huvudsyftet med utbytet ofta är att studera språk.

Försäkring

Under utbytesperioden är du försäkrad hos Kammarkollegiet genom Uppsala universitet genom försäkringen "Student UT". Försäkringen gäller i det land du ska studera i från och med två veckor före terminsstart till och med två veckor efter terminsslut samt vid direkt resa till och från landet under denna period. Det är viktigt att du läser och förstår vad försäkringen omfattar.

Trots att du har en försäkring via Kammarkollegiet kan vissa utbytesuniversitet kräva att du också tecknar och betalar för en lokal försäkring.

Du som läser i Europa måste även ha med dig ett European Health Insurance Card. Kortet beställer du från Försäkringskassan före avfärd.

Boende

En del av partneruniversiteten garanterar dig som utbytesstudent bostad, medan andra hjälper till att ordna bostad. För mer information om bostad se respektive universitets hemsida samt tidigare studenters utbytesrapporter.

Visum

Du måste ansöka om visum för studier utanför Europa. I de flesta fall behövs ett antagningsbesked från ditt värduniversitet för att du ska kunna söka visum. Kontakta ambassaden för det land där du ska studera omedelbart efter att du erbjudits en plats för att lära dig hur visumprocessen går till.

För studier inom Europa krävs inget visum om du är europeisk medborgare. I de flesta europeiska länder måste du dock på plats anmäla att du tänker stanna i landet längre än tre månader.

Vaccinationer

Inför utbytesstudierna behöver du se över ditt vaccinationsskydd och i vissa länder måste du ta med dig bevis på att du är vaccinerad. Kontakta en vaccinationsbyrå för att få veta vad som gäller för det land där du ska studera.

Läkarbesök

Vissa universitet kräver att du gör en läkarundersökning och i vissa fall även en lungröntgen. Mer information kommer om du blir erbjuden en utbytesplats.

Learning Agreement

Om du tilldelats Erasmusstipendium eller Nordplusstipendiet är det viktigt att skicka in ett så kallat Learning Agreement till din koordinator vid Uppsala universitet. I det har du som student, ditt hemuniversitet och värduniversitet formellt kommit överens om vilka kurser du ska läsa under ditt utbyte. Ett Learning Agreement är obligatoriskt inom Erasmus och Nordplus/Nordlysprogrammen.