Utbytesstudier

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Ett samarbetsavtal om studentutbyte innebär att universiteten byter studenter med varandra och därför inte tar ut någon studieavgift. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer. En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+ , International Credit Mobility (ICM) och Nordplus och berättigar till stipendier. Mer information om det finns nedan, i Steg 5 - Övrig praktisk information.

Ett partneravtal kan skrivas på två olika vis. Om avtalet avser ett enstaka ämne vid Uppsala universitet administreras avtalet av den relevanta institutionen. Om avtalet är universitetsgemensamt, det vill säga omfattar flera ämnen, administreras det av Avdelningen för internationalisering.

Ansökan för utbytesstudier med start hösten 2020 är stängd!
Läs utlysningen här och se vilka universitet som är öppna för ansökan!

Utbytesmöjligheter

När du börjar fundera på att söka ett utbyte är det viktigt att du har kontakt med studievägledaren på din institution för att få vägledning i val av universitet och kurser.

Ansökningsinformationen på följande sidor är relevant för studenter som söker utbyte via Avdelningen för internationalisering. Ansökan till partneruniversitet genom avtal som administreras av institutioner kan se annorlunda ut. Vänd dig till din institution för mer information om deras ansökningsförfarande. Dock kan informationen i steg 5 och 6 vara av intresse även om du sökt utbyte via ett institutionsavtal.

Nu är du redo att påbörja din ansökan för utbytesstudier! Läs igenom guiden nedan steg 1 till steg 6!