Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete (exjobb, C-, D- eller masteruppsats). Här kan du läsa mer om hur du söker stipendiet och vilka regler som gäller.

Läs mer om  Erasmusprogrammet

För att kunna söka om Erasmuspraktik behöver följande villkor uppfyllas

  • Du ska studera med avsikt att ta ut en examen inom grund, master - eller forskarutbildning vid Uppsala universitet
  • Du ska ha klarat universitetsstudier om minst 60 hp. 
  • Du är registrerad vid Uppsala universitet vid ansökan. För studenter som åker på praktik efter examen ska ansökan inkomma innan sista kursen i examen har registrerats som färdig.
  • Du har ordnat en praktikplats som godkänts av din institution (den ska vara relevant för din utbildning och framtida karriär) i något av de 33 länder som ingår i Erasmus+.
  • Organisationen där praktiken sker är godkänd. Läs mer om detta i steg 2 i ansökningsguiden.
  • Praktiken sker på heltid under en period på 60 till 360 dagar.
  • Om din praktik sker i ditt hemland ska den generera poäng.

Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats, så kom ihåg att planera och skicka in din ansökan i tid. En ansökan tar cirka en månad att handlägga. Om du har problem med detta kan du mejla erasmus@uu.se för att se om det går att lösa.

Ansökan för Erasmuspraktik är öppen fem gånger per läsår

1-15 september
1-15 november
1-15 januari
1-15 mars
1-15 maj

Under 2019 kommer en extraansökan vara öppen 1-15 augusti.


Till ansökan

Stipendiet

Stipendienivåer för praktik som avslutas senast 31 maj 2020

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar)
Grupp 1* 615
Grupp 2** 555

Stipendienivåer för praktik som avslutas efter 31 maj 2020

Land Nationell stipendienivå (€/månad) (30 dagar)
Grupp 1* 655
Grupp 2** 595


* Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien.
** Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Försäkring

Praktikanter som är registrerade på praktikkurs eller examensarbete i Uppdok omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Praktikanter som åker utanför sitt ordinarie studieprogram och alltså inte får några poäng från Uppsala universitet, omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT Samling.