Studenter vid Uppsala universitet har möjlighet att göra delar av sin utbildning utomlands. Utlandstudiemöjligheter erbjuds på fler olika nivåer av universitetets organisation. Här hittar du länkar till utlandsstudier som administreras av fakulteter och institutioner.

På dessa sidor kan du läsa mer om fyra olika allternativ för utlandsstudier. Dessa administreras av avdelningen för internationalisering (f.d. Internationella kansliet)

Utbytesstudier - Studera kurser vid ett partneruniversitet.

Minor Field Studies - Stipendium för projektarbete som leder till ett examensarbete.

Erasmuspraktik - Du kan få stipendium för att göra en praktik, VFU, projektarbete m.m.

Sommarkurser utomlands - Sök en kortare kurs under sommaren vid något av våra utvalda partneruniversitet.

Drop-in i uppsala

Har du frågor om utlandsstudier?

På grund av att universitetet flyttat sin undervisning till distansbaserad undervisning flyttar även drop-in tiden för frågor om utlandsstudier till Zoom. Detta gäller från 23 mars 2020.

Måndag till fredag klockan 13.00-14.00.

Du kan använda din vanliga webbläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi fram till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Till drop-in

Extra drop-in på campus under vårterminen 2020
Blåsenhus, 26 februari klockan 13-16, Entréhallen
Gamla Torget, 15 april klockan 13-16, Plan 4 (preliminärt)
BMC, 21 april klockan 13-16, utanför sal B41 (preliminärt)

Drop-in i VISBY

Har du frågor om utlandsstudier?

Även drop-in på Campus Gotland flyttar till Zoom med start 23 mars 2020.
Måndag till fredag klockan 13.00-14.00.

Du kan använda din vanliga webbläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi fram till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Till drop-in

Extra drop-in på Campus Gotland vårterminen 2020
7 april, klockan 10-15, Innanför huvudentrén (preliminärt)

KONTAKT

Det är Enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering (f.d. Internationella kansliet) som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

Innan du kontaktar oss, har du ...

  • kollat in kommande informationstillfällen för att se när vi kommer till ditt Campus område?
  • fått svar via vanligt förekommande frågor?
  • läst ansökningsguiden för den typ av utlandsstudie du söker?
  • pratat med din studievägledare på din institution och/eller programsamordnare om dina specifika examenskrav och när det passar med utlandsstudier i ditt studieprogram?

mobility@uu.se

Utlysningar läsåret 2019-20

22 oktober-22 november
Utbytesstudier med start ht 2020


Utbytesstudier med start vt 2021
15 april-15 maj

Erasmuspraktik
1-15 augusti
1-15 september
1-15 november
1-15 januari
1-15 mars
1-15 maj

Minor Field Studies
1-15 november
1-15 april

Sommarkurser
15-31 januari

Du hittar alla våra informationstillfällen i Uppsala i studentkalendariet.

Se alla informationstillfällen som hålls i Visby på Campus Gotland.