Innovativa studenter utvecklar idéer kring framtidens hållbara arbetsplatser

28 november 2017

På EIT Health Innovation Day i Uppsala den 1 december samlas studenter från olika utbildningar vid Uppsala universitet för att tillsammans föreslå lösningar på hur en hälsosam och hållbar arbetsplats kan se ut. Utmaningen kommer från Uppsala kommun och Region Uppsala.

Innovation Day är en aktivitet som sker samtidigt vid en handfull olika universitet i Europa. Vid Uppsala universitet samlas studenter från flera av universitetets fakulteter och program för att gruppvis arbeta med att ta fram lösningar på utmaningar inom hälsosektorn.

- Jag ser fram emot Innovation Day. Det finns så mycket energi och kraft hos våra studenter. Jag är övertygad om att många nya idéer kommer att födas och utvecklas tack vare detta initiativ. Och det är jättebra att kommunen och regionen deltar för att skapa verklig samhällsnytta utifrån förslagen, säger Mats Larhed, EIT Health-ansvarig vid Uppsala universitet.

Innovation Day hålls för andra året i rad och denna gång är temat "Din framtida arbetsplats". I utmaningen står Uppsala inför en framtid med allt fler äldre och allt färre personer i arbetsför ålder. Det blir än viktigare med arbetsplatser som möjliggör ett hälsosamt liv för anställda och där arbetet känns motiverande, viktigt och möjligt att genomföra. Framtidens arbetsgivare står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera rätt kompetens och sedan behålla dessa personer. Frågan är hur nästa generation vill att en attraktiv arbetsplats ska vara organiserad.

Studenterna får först en snabbutbildning i ett verktyg som kan användas för idégenereringsprocesser och får därefter arbeta och testa sina idéer och lösningar gentemot slutanvändare eller målgrupper. Under processen får studenterna vägledning av experter från olika offentliga organisationer och privata företag. Efter en test- och utvecklingsfas utses utvecklingsteamen som arbetat fram de tre starkaste lösningarna. Veckan därpå möter teamen representanter från Uppsala kommun och Region Uppsala för att presentera och diskutera sina lösningar.

Tid och plats: 1 december 2017, klockan 09.00- 17.00, Östgöta nation, Uppsala

Läs mer om Innovation Day vid Uppsala universitet.

EIT Health Innovation Day är ett samarbete mellan EIT Health, Uppsala universitet, Drivhuset, Uppsala Kommun och Region Uppsala. Innovation Day är en del av det pan-europeiska projektet EIT Health som har som syfte att förbättra hälsa, livskvalitet och vård/omsorg för Europas befolkning. Projektet omfattar cirka 130 partners, däribland omkring 50 universitet, och bygger på de tre delarna; utbildning, innovation och affärsskapande.