Migrering av studentkårers och studentnationers funktionsbrevlådor

20 september 2016

I samband med avvecklingen av studenternas e-post ska även studentkårers och nationers funktionsbrevlådor migreras till Exchange.

Studentkårer och nationer får informationsmejl till sina funktionsbrevlådor om detta. Mejlet innehåller guidning om hur man kommer åt den nya funktionsbrevlådan efter migreringen. Arbetet med migreringen startar den första veckan i oktober och beräknas pågå under två veckor.

Har du frågor? Kontakta IT Servicedesk: servicedesk@uu.se 018-471 44 00