Forskar Grand Prix: Forskning på fyra minuter

12 september 2016

Snabbt, spännande och lätt att förstå. Den 30 september är det dags för åtta nya forskare att utmana sig själva och varandra i tävlingen Forskar Grand Prix på Västgöta nation i Uppsala. Ämnena spänner från psykologi till fission och atomkärnor.

– I Forskar Grand Prix gäller det att kunna kommunicera sin forskning på ett så enkelt och engagerande sätt som möjligt. Tidigare deltagare har berättat om hur de haft nytta av den kunskapen i många andra sammanhang, säger Anders Sahlman, nationell samordnare vid föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA.

Reglerna är enkla: Förklara din forskning så enkelt, begripligt och spännande som möjligt – på fyra minuter. Publiken och en expertjury korar tillsammans vinnaren som går vidare till finalen på Nalen i Stockholm den 29 november.

Forskar Grand Prix i Uppsala hålls den 30 september klockan 17 på Västgöta nation och arrangeras av Uppsala universitet och SLU tillsammans. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Juryn består av Petra Brylander, chef för Uppsala stadsteater, Niklas Skeri, nyhetschef Upsala Nya tidning, Helena Danielsson, professor i biokemi, Uppsala universitet och Barbara Ekbom, senior advisor, SLU.

De tävlande är:

Britt Coles, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Hur kan vi bli bättre på att se smärta hos en häst?
Lena-Mari Tamminen, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU. Är stressade kalvar en fara för folkhälsan?
Marlene Andersson, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU. Hur spinner spindlar sin fantastiska tråd?
Mattias Lantz, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet. Res med till fissionens värld!
Petter Frühling, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.Cancervård måste vara lika för alla!
Torsten Pettersson, Institutionen för litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Hur kan litteraturen få oss att må bättre?
Laura Kukkola, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Behandla psykisk ohälsa över nätet – funkar det?
Sabine Sten, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet. Arkeologiska skelett berättar vår sjukdomshistoria

Läs mer om forskarna och deras ämnen.

Årets Forskar Grand Prix är den femte i ordningen. Deltävlingar hålls på åtta orter: Borås, Karlshamn, Lund, Malmö, Stockholm, Trollhättan, Uppsala och Västerås. Den nationella finalen i Forskar Grand Prix genomförs i samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet.

Forskar Grand Prix är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som 2016 firas på 30 orter i hela Sverige. Evenemanget är en del av europeiska Researchers’ Night.

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM- Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Åforsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions.

Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning – samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.