Studenthälsan blir del av Uppsala universitet 1 oktober

9 september 2016

De tolv som jobbar på Studenthälsans hälsovårdsmottagning, som från 1 oktober blir en del av universitetet.

Från och med den första oktober blir Studenthälsans hälsovårdsmottagning en del av Uppsala universitet. För studenter innebär det att besök på mottagningen blir avgiftsfria.

Hela Studenthälsans mottagning lyfts över till universitetet och blir en enhet inom studentavdelningen vid universitetsförvaltningen.

– Studenthälsan kommer att fortsätta jobba främst med förebyggande studierelaterad hälsovård, som till exempel stresshantering, individuella samtal och rådgivning, säger Eva Söderman, tillförordnad direktör för Studenthälsan i Uppsala.

För personalen kan övergången däremot medföra en del förändringar när de får en ny arbetsgivare.

Studenthälsan i Uppsala bedriver även motionsverksamhet som en del av den förebyggande studenthälsovården. Men för att kunna fortsätta bedriva motionsverksamhet för studenter i egen regi måste universitetet kunna ta betalt för träningskort och har därför ansökt om ett så kallat avgiftsbemyndigande, men universitetet väntar i skrivande stund på svar från utbildningsdepartementet.