Nominera till Årets Uppsalastudent!

2 september 2016

Vem tycker du ska bli Årets Uppsalastudent 2016? Ta chansen och nominera just den student du tycker förtjänar denna utmärkelse! Sista dag att nominera är den 26 september 2016.

Alla med anknytning till universitetet, såväl organisationer som enskilda, kan nominera kandidater till priset. 

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent tilldelas en student som har goda studieresultat

och fullgjort en stor del av sina studier men som ännu inte avslutat sin grundutbildning.

Utöver ovanstående så ska den nominerade uppfylla en eller flera av nedanstående kriterier:

• Utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet.

• Deltagit i kår och/eller nationsliv.

• Gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter.

• Utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övrig verksamhet.

Priset består av ett stipendium på 100 000 kronor.

Länk till att nominera student