41 618 antagna till höstens kurser och program

3 augusti 2016

Nu är andra antagningen klar inför höstterminen 2016. Vid Uppsala universitet har 41 618 antagits till kurser och program.

Antalet antagningar efter andra urvalet har minskat med 1 procent jämfört med höstterminen 2015 då 42 066 antogs till Uppsala universitet.

De program som är svårast att komma in på vid Uppsala universitet är psykologprogrammet, läkarprogrammet, kandidatprogam i fysik, juristprogrammet, ekonomie kandidatprogram, politices kandidatprogram och apotekarprogrammet.

De grundkurser på heltid som är mest populära är psykologi, retorik, statskunskap och företagsekonomi.

Är du en av de antagna? Glöm inte att registrera dig!

Alla nya studenter välkomnas vid mottagningar i Uppsala och i Visby.