Östersjödagarna på webben

8 juli 2016

Missade du något av seminarierna från Östersjödagarna 2016? Se dem i efterhand på webben.

Östersjödagarna 6 -7 juli bjöd på ett spännande program med föredrag och samtal kring angelägna frågor om Östersjöregionens framtid. Östersjödagarna är en del av Almedalen 2016.

Här kan du se nästan alla seminarier från Östersjödagarna i efterhand.

Initiativtagare till Östersjödagarna är  Forum Östersjön och Uppsala universitet - Campus Gotland.

Övriga arrangörer är Baltic Sea Action Group, Fazer, G E Power, Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kalmarsundskommissionen, Naturvårdsverket, Stockholm Environment Institute (SEI), Stockholms universitets ÖstersjöcentrumSvenska institutet, Uppsala universitet, Västra Götalandsregionen samt WWF.