Checklista för internationalisering lämnad till regeringen

5 juli 2016

Vid en debatt om internationalisering av högre utbildning och forskning, i Almedalen den 4 juli, fick regeringen en checklista från Uppsala universitet, SUHF och Svenska institutet. Listan med åtta punkter lämnades över inför den statliga utredning angående internationalisering av universitet och högskolor som ska presenteras i höst.

Få svenska studenter reser utomlands och allt färre utländska studenter kommer till Sverige. När avgifter infördes för tredjelandsstudenter tappade vi dessutom många studenter, även om antalet är på väg upp igen. Hur ligger Sverige till som kunskapsnation? Det var en fråga som rektor Eva Åkesson ställde till Almedalspanelen där även forskningsminister Helen Hellmark Knutsson (s) deltog.

Se hela debatten på UU Play 

Inför en fullsatt sal, mer än ett 100-tal personer, försökte flera utbildningsföreträdare svara på hur det egentligen ligger till med Sverige som kunskapsnation och inledningsvis: Vilket är värdet av internationella studenter?

Under ämnet Varför det är så viktigt med en ökad internationalisering?, diskuterade Anna-Karin Hatt, vd Almega; Kenneth Macartney, Kanadas ambassadör i Sverige och Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet.

Under ämnet Hur kan universitet och högskolor bli mer internationella?, diskuterade Helene Hellmark Knutsson (s), minister för högre utbildning och forskning; Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt näringsliv; Annika Söder, kabinettsekreterare på Utrikesdepartementet.

Som avslutning på debatten överlämnades en checklista till regeringen – inför utredningen om internationalisering av högre utbildning och forskning som presenteras i höst. Checklistan var undertecknad SUHF Sveriges universitets- och högskoleförbund, Uppsala universitet och Svenska institutet.

  • Öka handlingsfriheten för svenska lärosäten att delta i internationella samarbeten inom utbildning, forskning och innovation.
  • Rensa i regelverket för studieavgifter och mobilitet.
  • Inrätta ett kraftfullt stipendieprogram för internationella studenter från tredje land
  • Ge svenska lärosäten möjlighet att ha verksamhet utanför Sverige.
  • Förbättra internationella studenters och doktoranders möjligheter att få stanna i Sverige.
  • Prioritera högre utbildning och forskning i Sveriges exportstrategi.
  • Ge Svenska institutet i uppdrag att tillsammans med lärosätena kraftfullt marknadsföra Sverige som studiedestination.
  • Inrätta en, med lärosätena väl integrerad, omvärldsbevakning och analys av internationell utbildning och forskning.