Dags för doktorspromotion i ny skepnad

26 maj 2016

Tradition med förnyelse. Eftersom universitetshuset renoveras så har promotionen flyttats till Uppsala domkyrka.

Den 27 maj är det dags för Uppsala universitets stora examensfest - doktorspromotionen. 154 nya doktorer och 26 jubeldoktorer promoveras under högtidliga former. I år blir det promotion i delvis ny skepnad. Eftersom universitetshuset renoveras har promotionen tillfälligt flyttats till Uppsala domkyrka.

Under den högtidliga promotionsakten får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktorer är de även berättigade att använda det tredje tecknet; ringen. De som blivit doktorer för femtio år sedan inbjuds till vårpromotionen som så kallade jubeldoktorer.

På kvällen blir det middag och dans i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubeldoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster samt lärare och andra anställda.

Program 27 maj 2016

(Alla klockslag är precisa)

07.00 Kanonsalut från Slottsbacken.

08.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.15 Kyrkorummet öppnas för åhörare. För tillträde till akten i domkyrkan fordras biljett. Gratisbiljetter kan i mån av tillgång erhållas i receptionen, S:t Olofsgatan 10 torsdagen den 26 maj kl 10.00–16.30 (stängt 12.00–12.45). Fredagen den 27 maj hämtas biljetter i god tid före promotionen i domkyrkans vapenhus. Platserna skall vara intagna senast kl 12.00. Entré genom västra porten och vapenhuset. Klädsel för åhörare: valfri.
 
11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen hänvisas till södra porten och samlas i koromgången för uppställning enligt anvisning i processionsordningen. Klädsel för deltagare i processionen: frack med svart väst alternativt hellång klänning med täckta axlar. Ska du gå med i processionen: Anmäl dig här.

12.15 Promotionshögtiden i Uppsala domkyrka börjar med intågsprocession.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Historisk-filosofiska fakultetens promotor, professor Tor Broström över ämnet ”Klimat och kulturarv”.

Promotion inom samtliga nio fakulteter.

Under promotionen utförs musik komponerad av J.C.F. Haeffner, J.A. Josephson, Stefan Karpe, Lars-Erik Larsson, Oscar Lindberg med flera. Efter promotionen inom teologisk, juridisk, medicinsk och farmaceutisk fakultet uttalas minnesord över de avlidna bland 1966 års promoti av Språkvetenskapliga fakultetens promotor, professor Robert Appelbaum. I anslutning till detta sjunger operasångaren Jevgenij Nikitin en aria ur Eugen Onegin av Piotr Tjajkovskij. Därefter vidtar promotionen inom de filosofiska fakulteterna.

Hyllning till årets jubeldoktorer framförs av Uppsala studentkårs ordförande, jur. stud. Caisa Lycken, vg.

Anförande av juris jubeldoktorn professor Stig Strömholm.

Processionens uttåg. (Publiken ombeds att inte lämna kyrkan förrän uttågsprocessionen har passerat i sin helhet.)

Promotionsmusiken utförs av Kungl. Akademiska kapellet under ledning av director musices, professor Stefan Karpe och på orgel av universitetsorganisten Andrew Canning.

Kanonsaluten, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten från Universitetsplanen, utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

Läs mer om doktorspromotionen.
 

Bläddra i promotionsskriften.

Frågor om promotionen?
doktorspromotion@uadm.uu.se