Universitetet tar över Studenthälsans hälsovårdsmottagning

21 april 2016

Vid dagens möte med konsistoriet (universitetets styrelse) beslutades att den hälsovårdsmottagning som idag drivs av Studenthälsan i Uppsala ska införlivas i universitetet.

Uppsala universitet har enligt högskoleförordningen ansvar för att studenterna har tillgång till förebyggande hälsovård för att främja studenternas fysiska och psykiska hälsa.Hittills har universitetet haft ett avtal med Studenthälsan i Uppsala om sådan vård. 

Konsistoriet har idag beslutat att universitetet ska inrätta en hälsovårdsmottagning för studenter och erbjuda Studenthälsan i Uppsala att överta dess mottagningsverksamhet. Studenternas synpunkter och önskemål kommer att tas tillvara genom en referensgrupp. Efter övertagandet kommer besöken att vara kostnadsfria.

Universitetet vill även bedriva motionsverksamhet för studenter i egen regi men för att detta ska vara möjligt måste universitetet kunna ta betalt för träningskort. Universitetet har därför ansökt om ett så kallat avgiftsbemyndigande från utbildningsdepartementet. Något beslut har ännu inte fattats.

-Att må bra är viktigt när man studerar och studenthälsan är en viktig verksamhet för universitetet, det gäller både hälsovården och den mer förebyggande motionsverksamheten. Vi vill nu ta ansvar för helheten. Därför har vi ansökt om ett avgiftsbemyndigande för motionsverksamheten hos utbildningsdepartementet, säger rektor Eva Åkesson