Än finns det hopp för studenterna!

13 april 2016

Kom och se hur det går i Student-SM 7-8 maj. Varmt välkommen att delta som publik!

Nu laddas det för fullt för Student-SM i ridsport på Akademistallet i Uppsala! 7-8 maj är det dags för Svenska Akademiska Mästerskapen i hästdressyr och hästhoppning. Ridning vid Uppsala universitet är en tradition som går tillbaka till 1600-talet.

Studenter från hela Sverige kommer att samlas i Uppsala för att tävla i hoppning och dressyr.

Tävlingen hålls enligt studentridsportens regler där deltagarna rider på hästar som är tillhandahålls av arrangören och som lottas till deltagarna vilket ger en ytterligare utmaning för ryttarna.

Tävlingen rids i omgångar enligt ett utslagningssystem där varje omgång har stegrande svårighetsgrad. Ryttarna bedöms både lagvis och individuellt, där lagen representerar en studentryttarförening, till exempel Upsala Akademiska Ryttarklubb.

Arrangör är Upsala Akademiska Ridklubb i samarbete med Sveriges Akademiska Idrottsförbund och SAR - Svenska Akademiska Ryttarförbundet.

Har Uppsalas studenter någon chans? Kom och se hur det går! Varmt välkommen att delta som publik!

Läs mer om tävlingen

UARK
Upsala Akademiska Ridklubb (UARK) är föreningen för alla som är intresserade av hästar och hästsport och är studerande, anställda eller alumner vid Uppsala universitet eller SLU.

Ridning vid Uppsala universitet - en gammal tradition
Ridningen vid Uppsala universitet har gamla traditioner. Uppsala universitets egen ridinstitution bildades redan 1663. Verksamheten har sin grund i att studenterna på 1600-talet skulle utbildas i ”excercitier” -övningsämnen. Till dessa övningsämnen hörde även franska, spanska, italienska, fäktning, dans musik och ritning. Än idag har Uppsala universitet fäktmästare, en akademistallmästare och en inspector equitandi som övervakar ridningen. Gymnastik- och idrottslärarna finns på Campus 1477. Orkesterverksamheten tas om hand av en director musices och ritningen av en konstnär, som i de här sammanhangen kallas ritmästare.

Den gamla ”överklassutbildningen” från 1600-talet är fortfarande ett viktigt inslag i universitetets och studenternas vardag.

Ridinstitutionens verksamhet har bedrivits i olika lokaler under århundradena. Det ståtliga exercitiehuset byggdes av Olof Rudbeck på 1600-talet på den plats där universitetshuset finns i dag. I drygt två århundraden fungerade den som undervisningsplats för exercitierna tills dess att den revs i etapper under åren 1878 - 1883 för att bereda plats åt det nya universitetshuset.

Idag är ridningen förlagd till Upplands-Västmanlands Fältrittklubb - Uppsala Akademistall. Uppsala Akademiska ridklubb är en ideell förening för studenter och anställda som är intresserade av ridsport.

Varje termin delar Uppsala universitet ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning 32 lektioner under 16 veckor.

Läs mer om UARK