Internationella masterprogram ett attraktivt alternativ

30 mars 2016

Ett utvecklat utbud och satsningar på internationell studentrekrytering kan ha bidragit till att intresset ökar för Uppsala universitets internationella masterutbildningar.

Första antagningen till de internationella masterprogrammen vid Uppsala universitet är klar. 1 437 studenter har nu blivit antagna till programmen som startar hösten 2016. Nära 60 procent av de antagna är studieavgiftsskyldiga.

I Sverige som helhet sökte 64 000 personer till internationella masterprogram inför hösten 2016. Nära 12 000 av dessa – 18 procent – sökte till Uppsala universitet.
 
I det första urvalet har 1 437 studenter blivit antagna till höstens masterutbildningar vid Uppsala universitet. Det innebär en ökning med 50 procent sedan förra höstens antagning. I Sverige som helhet var ökningen 32 procent.
 
837 av de 1 437 antagna vid Uppsala universitet – 57 procent – är så kallade studieavgiftsskyldiga studenter.
 
År 2011 infördes studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz. Effekten blev en kraftig minskning av antalet studenter från länderna utanför EU. Men nu ökar alltså antalet. 2011 hade Uppsala universitet 118 avgiftsbetalande studenter. 2015 var antalet 503.
 
- De internationella studenterna bidrar till universitetets vitalitet och utveckling, säger Uppsala universitets prorektor Anders Malmberg. Vi har både utvecklat utbudet av internationella masterprogram och gjort satsningar på internationell studentrekrytering. Det är roligt att det tycks ge resultat och att Uppsala universitet är ett attraktivt alternativ för studenter ute i världen.