Covid-19-rapport den 30 april

30 april 2021

Lagom till årets Sista april i Uppsala visar veckans CRUSH-covid rapport, något mer glädjande siffror för länet än föregående rapport. Icke desto mindre är det absolut nödvändigt att vi alla välkomnar våren i våra egna bubblor. Så ladda ner Sista april-appen för att lyssna på våren eller titta på videon om Uppsalas Valborgstraditioner.

– I veckans CRUSH-covid rapport kan man utläsa ett tydligt trendbrott i länet både vad avser antalet konstaterade fall per/100 000 invånare, men också när det gäller antalet som är positivt testade. Det är glädjande och förhoppningsvis ett tecken på att den så kallade tredje vågen är bruten, säger säkerhetschef Fredrik Blomqvist och tillägger:

– Och vid Uppsala universitet fortsätter vi att rapportera relativt låga siffror gällande antalet konstaterade fall av covid-19. Under vecka 16 summerar vi till 25 konstaterade fall – varav 19 är studenter och 6 anställda. 

Från campus Gotland – och region Gotland, rapporteras däremot en för länet hög smittspridning och ansträngningen på länets sjukvård är stor –  stabsläge intogs den 22 april. Campus Gotland har annars varit relativt förskonade när det gäller antalet smittade studenter och medarbetare.
 

Efter Covid
 

En fråga som ligger högt på dagordningen för Uppsala universitets ledning är att kunna ge ett beslut om hur verksamheten vid universitetet ska bedrivas under sommaren och hösten.  

Efter-Covidär direktivet till en förstudie om erfarenheter, förväntningar och utmaningar för verksamheten efter pandemin, som rektor nyligen beslutat om. Den studien kommer att fokusera på hur verksamheten kan komma att bedrivas inom ett antal områden, efter att pandemin inte längre påverkar vårt samhälle såsom idag.

Läget gällande smittspridningen
 

Den 30 april kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 869 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 683 studenter – en ökning med 19 fall
  • 15 doktorander – ingen ökning
  • 171 anställda – en ökning med 6 fall

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.
 

Fördelning på vetenskapsområden
 

De 683 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 272 (+6) konstaterade fall
  •  Med/Farm – 290 (+10) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 121 (+3) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning
 

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.
 

Information som gäller internationella studenter och medarbetare
 

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.
 

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland
 

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.14 – 1802 st, v.15 – 1762 st och v.16 – 1640 st.
Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.14 – 155 st,  v.15 – 182 st och v.16 – 130 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Antalet vaccinerade i Uppsala län
 

Den 29 april hade 82128 (+12757) invånare fått sin första dos av vaccinet och 28998 (+1303) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Antalet vaccinerade i Gotlands län

Den 29 april hade 24539 (+2695) invånare fått vaccin.
 

Smittskyddslagen kräver:
 

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa – testa inte
 

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning. 

Läs också rektorsbeslut gällande råd för att minska smittspridning.