Uppsala studentkårs utmärkelse för studentinflytande till Eva Åkessons ära

8 februari 2021

I samband med att Eva Åkesson slutade som rektor vid årsskiftet beslutade Uppsala studentkår att anta ”Uppsala studentkårs utmärkelse för studentinflytande till Eva Åkessons ära” för att uppmärksamma studentkårens tacksamhet för hennes insats för Uppsala universitet, studentinflytandet och det kollegiala arbetet vid universitetet.

Under sin tid som rektor under åren 2012-2020 värnade Eva Åkesson om det kollegiala arbetet och betydelsen av dess gemensamma arbete för att Uppsala universitet ska vara ett ledande universitet. Eva Åkessons respekt och öppenheten för studentinflytande har möjliggjort en god utveckling för universitetet som är präglad av studentperspektiv menar Uppsala studentkår.

”Styrelsen såg det dels som ett gott initiativ till att uppmärksamma studenter som engagerar sig för studentinflytandet och att förbättra Uppsala universitet, men även såklart att tacka Eva Åkesson för hennes tid som rektor vid vårt universitet. Vi är övertygade om att Eva var en rektor som satt stor vikt vid principen om att studentinflytande är en avgörande del för att utveckla Uppsala universitet till det bättre.”  säger Jacob Färnert, ordförande Uppsala studentkår.

Utmärkelsen kommer att ges ut av Uppsala studentkårs styrelse under senare delen av våren 2021. Utmärkelsen tilldelas den student som innehaft uppdrag som studentrepresentant vid Uppsala universitet och bedöms gjort en särskild god insats under sitt mandattid.

Läs mer om utmärkelsen på Uppsala studentkårs webbplats.