Covid-19-rapport den 5 november

6 november 2020

Antalet konstaterade fall av covid-19 vid Uppsala universitet har ökat något jämfört med förra veckan, även om kurvan pekar nedåt gällande antalet nya fall av smittade: 192 personer är bekräftade smittade sedan terminsstart.

Den 5 november (v 45) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 192 bekräftade fall av covid-19 sedan terminsstart.

 Av dessa är:

  • 177 studenter (varav 2 på Gotland) – en ökning med 27 fall under senaste veckan. 
  • 6 doktorander – ingen ökning senaste veckan.
  • 9 anställda – en ökning med 5 fall under senaste veckan.

OBS! Det är viktigt att du själv rapporterar (anonymt) om du diagnostiserats för Covid-19, för smittspårningens skull: Blankett för anonym egenrapportering

 

De 177 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden: 
(Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.)

  • Hum/Sam – 92(+13) konstaterade fall
  • Med/Farm – 65 (+9) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 20 (+5) konstaterade fall

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 192 konstaterade fall kan kopplas till 127 olika kurser och program (olika terminer) samt vid åtta institutioner vid universitetet. 16 av dessa kurser/program har fler än två bekräftade fall.

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till onlinestudier. 

Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

 

En ökning av antalet fall i Region Uppsala/Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala under v.42 – 504 st,  v.43 – 347 st och v.44 – 880 st. Det visar en tydligt negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland under v.42 – 14 st, v.43 – 33 st och v.44 – 68 st. Det visar även här en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Region Gotland.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Testa? Testa inte?

  • En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning. 

Fortfarande gäller de tidigare råden för att minska smittspridning av covid-19.