Covid-19-rapport den 27 oktober

27 oktober 2020

124 studenter och sex doktorander är eller har varit bekräftat smittade av Covid-19 sedan terminsstart hösten 2020, varav dessa en student på Campus Gotland.

Uppsala universitet har daglig kontakt med smittskyddsenheten vid Region Uppsala. 

19 nya fall har rapporterats under den senaste veckan (fram till 2020-10-23) Läget i Region Uppsala är fortfarande allvarligt men trenden är att antal fall minskar något. Vid Region Gotland är läget stabilt och trenden nedåtgående.