Våra geofysikstudenter bäst i världen

26 oktober 2020

Society of Exploration, Geophysicists - SEG - är en världsomspännande organisation för geofysiker som har utsett institutionen för geovetenskapers studentavdelning inom SEG till bästa studentorganisation i världen.

Bland fler än hundra studentavdelningar utsågs institutionen för geovetenskapers SEG-avdelningen med geofysikstudenter till bästa studentorganisation inom Society of Exploration, Geophysicists. SEG utvärderar vilka aktiviteter som har företagits och utmärkelsen baseras på de initiativ som Uppsalaavdelningen har tagit och genomfört under året. De har till exempel genomfört fältexkursioner och aktivt verkat för att sprida kunskap om geofysik som vetenskapsområde.

Läs mer om utmärkelsen.