Högskoleprovet genomförs med tydliga riktlinjer

23 oktober 2020

Nationellt är totalt 26 614 personer anmälda till höstens högskoleprov nu på söndag 25 oktober. Under Uppsala universitets administration genomför Universitets- och högskolerådet (UHR) provet i Uppsala, Gimo, Enköping och Visby.

– Alla som ska skriva provet har i kallelsen fått information om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen. UHR har skickat ut information till provanordnarna om vilka åtgärder de ska vidta för provgenomförandet. Det är viktigt att varje provdeltagare tar sitt ansvar och följer smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet, i ett pressmeddelande.

Uppsala universitet bistår UHR i anordnandet och följer de direktiv som UHR tagit fram avseende smittsäkerhet. Antalet platser per lokal är begränsat och det kommer finnas tydlig information om fysisk distansiering, handsprit, skyddsutrustning till personal och distansvärdar på plats. All personal har fått information om UHR:s direktiv för smittsäkerhet.

– När det gäller den ökade smittspridningen i Region Uppsala har UHR samrått med den regionala smittskyddsläkaren, Folkhälsomyndigheten och universitetet och den gemensamma uppfattningen är att provet kan genomföras när man följer riktlinjerna från UHR. Det inkluderar även att man ska vara försiktig när man tar sig till provet och i enlighet med de lokala allmänna råden i Region Uppsala helst undvika kollektivtrafiken, säger Malin Dahlén, tillförordnad avdelningschef vid avdelningen för gemensam service och administration, Uppsala universitet.

Mer om högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som har betydelse om det är fler sökande än platser till en utbildning. På Studera.nu finns tips på förberedelser för den som ska skriva högskoleprovet och information om vad man bör tänka på under provdagen.

Provanordnare och provorter.

UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu den 26 oktober och facit läggs ut på Studera.nu den 28 oktober. Provdeltagarna kommer att kunna ta del av resultaten i månadsskiftet november-december.