Smittskyddsåtgärder minskar risken vid salstenta

12 oktober 2020

Känner du oro för att smittas av covid-19 under tentamensskrivning i sal? Det behöver du inte. Inte så länge du följer de förebyggande riktlinjer som gäller alla universitetets tentamenslokaler.

Universitetet har gjort många åtgärder för att minimera smittspridningen av covid-19 i tentamenslokalerna. Men framförallt: Om du känner dig minsta sjuk, så ska du naturligtvis inte komma till tentamenslokalen! 

Så här ska du göra för att minimera smittspridning när du tentar i skrivsal:

  • Kom i mycket god tid för att undvika köbildning – insläppet till lokalerna sker ca 30-35 minuter före skrivstart.
  • Du kan räkna med att få köa utomhus, där så är möjligt.
  • Efter ID- och anmälningskontroll går du direkt till en plats i skrivsalen.
  • Handsprit finns på flera ställen i lokalerna och även engångshandskar för den som vill använda det – tentavakterna använder visir och engångshandskar.
  • Så kallat ”hostskydd” i plexiglas finns vid varje skrivbord för tentamensvakter, samt vid inpasseringen.
  • Toaletterna rengörs ofta och regelbundet.
  • När du ska lämna in en s. k. ”papperstenta” ska det göras en i taget, för att undvika köbildning.