Resultat av enkäter om distansundervisning

22 juni 2020

En stiliserad enkät på en datorskärm med en kaffekopp bredvid

Enheten för kvalitet och utvärdering skickade i maj ut enkäter till studenter och undervisande personal med frågor om omställningen till distansundervisning med anledning av covid-19. Nu pågår en sammanställning av resultaten.

Enheten för kvalitet och utvärdering håller nu på att sammanställa de korta enkäter som skickades ut till studenter och undervisande personal vid universitetet. Syftet med enkäterna är att tillvarata erfarenheter av omställningen till digital distansundervisning med anledning av covid-19. Svarsfrekvensen på respektive enkät uppgår till 28 % (8327 svarande studenter, och 963 svarande lärare). 

Nu finns färdiga kvantitativa sammanställningar av frågorna med fasta svarsalternativ. Enkäterna innehöll även öppna kommentarsfält, och enheten för kvalitetsutveckling arbetar nu vidare med att sammanställa dessa svar. 

Kontaktperson: Anders Waxell