Anmälan öppen till höstens digitala hållbarhetssymposium

9 juni 2020

BUP Symposium 2020 äger rum digitalt och är öppet för alla.

Den 25-26 augusti arrangerar Baltic University Programme (BUP) och Uppsala universitet Campus Gotland ett hållbarhetssymposium online för deltagare i länderna runt Östersjön. Anmälan är nu öppen för alla som är intresserade av forskning och utbildning med fokus på hållbarhetsfrågor.

BUP Symposium 2020 var från början tänkt att äga rum på Uppsala universitet Campus Gotland men genomförs online på grund av Coronapandemin med ett något förändrat innehåll.

Konferensen består av tre inledande tal samt nio tematiska sessioner inom områdena klimatförändring och förnyelsebar energi; hållbara samhällen; hållbara vattenresurser; stad- och landsbygdsutveckling; hållbar mobilitet; cirkulär ekonomi; hållbar turism; utbildning för hållbar utveckling; hållbara matsystem.

BUP Symposium 2020 arrangeras i samverkan med Baltic University Programme (BUP), Uppsala universitet Campus Gotland och Hamburg University of Applied Sciences. Syftet är att ge forskare en möjlighet att träffas för att diskutera de senaste rönen och tillfälle att sprida sin egen forskning inom hållbarhet.

Ett nytt fysiskt symposium på Campus Gotland planeras att äga rum 23-27 Augusti 2021.

Till anmälan. För mer information, se www.bupsymposium2020.se

#BUPsymposium2020