Rekommendation om distansundervisning tas bort

29 maj 2020

Regeringen meddelade idag att rekommendationen om distansundervisning vid landets lärosäten tas bort från 15 juni.

Dock ska folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer fortsatt följas.

Beskedet betyder att institutionerna kan återgå till campusundervisning, som dock digitaliseras där det behövs för att upprätthålla rekommendationerna. Med anledning av detta kommer rektor inom kort att fatta ett nytt beslut inför sommaren och hösten.