Delta i studie om hur du påverkas av covid-19

27 maj 2020

Hur har pandemin påverkat ditt mående och dina studier - sämre, bättre, både och eller inte alls? Hur uppfattar du universitetets hantering av pandemin och vad du har för förbättringsförslag för framtiden?

Institutionen för psykologi deltar, tillsammans med flera svenska universitet, i en forskningsstudie om hur studenter påverkas av pandemin. Uppsala universitet är forskningshuvudman.

Syftet med studien är att se hur pandemin påverkar studenters hälsa och studier och vilket stöd som studenter behöver vid pandemier eller liknande händelser. Dina svar kommer alltså att bidra till kunskap om studenters situation och stödbehov. Förhoppningsvis leder resultaten också till konkreta förbättringar.

Du kan svara på enkäten bara den här gången eller lämna din e-postadress för uppföljning efter tre och sex månader. Enkäten är öppen till terminens slut. Det är frivilligt att delta.

Du når enkäten via denna länk eller via qr-koden: