Svara på tio frågor om erfarenheter av distansundervisning

18 maj 2020

Uppsala universitet genomför nu en kort studentenkät om erfarenheter av omställningen till digital distansundervisning till följd av rådande covid-19-pandemi.

Det är viktigt för universitetet att fånga upp dina erfarenheter av denna omställning. Frågorna är brett och generellt formulerade för ett ge en övergripande bild av studenters erfarenheter av den nya undervisningssituationen. Resultaten kommer att ligga till grund för kvalitetsutveckling och en fördjupad undersökning som planeras genomföras under hösten 2020. Var med och påverka din utbildning!

Gå till enkäten!

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta enheten för kvalitet och utvärdering.