Få stöd från Studenthälsan på distans

11 maj 2020

Studenthälsan fortsätter att ge stöd till studenter genom individuella samtal med skillnaden att vi enbart träffas på distans. Detta med anledning av spridningsrisken av det nya coronaviruset.

Studenthälsans telefonrådgivning har öppet som vanligt och du som student är välkommen att höra dig för råd eller för att boka ett individuellt samtal. Alla bokade samtal sker digital eller via telefon.

Studenthälsan erbjuder även andra insatser på distans via Zoom som till exempel stressföreläsning, mottagningsutbildningar och gruppen ”Gör det nu!” som riktar sig till studenter som har svårt att organisera sina studier eller skjuter upp pluggandet.

Läs mer på Studenthälsans webb där det finns information och råd, bland annat om att hantera oro kopplat till coronaviruset.