Distansundervisning förlängs fram till 7 juni

5 maj 2020

Rektor har idag beslutat att undervisning och examination vid Uppsala universitet ska fortsatt ske på distans fram till den 7 juni 2020.

– Detta är ett förlängningsbeslut, vi avvaktar med beslut inför sommaren några veckor till för att få ett så aktuellt beslut som möjligt utifrån det läge som råder då, säger rektor Eva Åkesson.

Dagens beslut ersätter tidigare beslut från den 30 mars 2020, angående åtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-1. 

Den enda nyheten jämfört med det föregående beslutet är att undervisning och examination på distans förlängs fram till den 7 juni. 

Anledningen till att förlängningen stannar vid detta datum är att frågan om distansundervisning inte ägs av universiteten, utan det är Folkhälsomyndigheten som avgör när lärosätena kan öppna upp som vanligt igen. Ett nytt beslut gällande sommaren kommer före den 7 juni. 
 
– Skulle sedan restriktionerna lätta så att campusundervisning blir möjlig igen, så blir det inget rektorsbeslut om snabb återgång. En återgång behöver ske på det sätt som är möjligt på lokal nivå inom universitetet, säger rektor.