Språkverkstaden erbjuder handledning på distans

26 mars 2020

Från och med 18 mars och tills vidare har Språkverkstaden övergått till enbart distanshandledning med anledning av spridningsrisken av coronaviruset.

Språkverkstadens personal arbetar som vanligt och håller de bokningstider som står på hemsidan.

Handledningen sker i de flesta fall via Zoom men ibland också på telefon. Språkverkstadens föreläsningar sker också på distans. Kontakta din lärare för närmare besked.

Följ utvecklingen på Språkverkstadens webbplats. Där kan du läsa mer om hur handledningen går till samt boka en tid.