Flera åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset

17 mars 2020

Uppsala universitet har idag beslutat om ett antal åtgärder vid universitetet för att minska spridningen av coronaviruset, bland annat att undervisa och examinera på distans från och med 18 mars.

Uppsala universitet har idag, den 17 mars, beslutat om följande åtgärder:

  • Uppsala universitet ska övergå till att undervisa och examinera på distans från och med 2020-03-18.
  • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i det fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av den instans som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.
  • Medarbetare och studenter ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa.

Beslutet träder i kraft omedelbart och har fattats mot bakgrund av spridningen av sjukdomen covid-19 och det ersätter tidigare beslut gällande spridningen av covid-19.

Länk till beslutet vid Uppsala universitet.