Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

17 mars 2020

Vid en presskonferens på förmiddagen meddelar statsminister Stefan Lövén att Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat universitet och högskolor att gå över till distansundervisning från och med imorgon onsdag den 18 mars.

Förberedelser är redan igång på institutioner, fakulteter, vetenskapsområden och inom administrationen.

Rektor fattar beslut om åtgärder vid Uppsala universitet inom kort.  Mer information kommer under dagen.