Uppsala universitet har två bekräftade fall av covid19

9 mars 2020

Uppsala universitet har två bekräftat fall av covid-19. Det är en medarbetare vid den farmaceutiska fakulteten, institutionen för farmaci, vid biomedicinskt centrum (BMC) och en student vid företagsekonomiska institutionen.

Medarbetaren vid farmaceutiska fakulteten har blivit smittad av coronavirus efter en skidresa till norra Italien. Hen mår under omständigheterna väl och vårdas i hemmet. Personen har inte varit på arbetet sedan hen blev sjuk. Smittskyddet vid Region Uppsala har därför beslutat att smittspårning inte är nödvändigt.

Ett andra fall av covid-19 har konstaterats vid företagsekonomiska institutionen. Det är en student som som varit i norra Italien. Studenten mår efter omständigheterna väl och kommer, i enlighet med anvisningar från smittskyddsenheten vid Region Uppland, att vara i karantän i sitt hem tills hen är friskförklarad. Personen har inte varit på institutionen sedan hen blev sjuk.

studentportalen kan du hålla dig uppdaterad om spridningen av Coronavirus och läget vid Uppsala universitet.

Rekommendationer om coronaviruset