Meddelande med anledning av coronaviruset

24 januari 2020

Uppsala universitet följer utvecklingen Utrikesdepartementets rekommendationer och avråder från resor till Hubeiprovinsen i Kina.

Universitetet har ett nära samarbete med hälsomyndigheterna. Om du som anställd eller student har varit i Hubeiprovinsen i Kina, under den senaste månaden och har influensaliknande symptom med besvär i luftvägarna, kontakta Sjukvårdsupplysningen 1177 via telefon.

Mer information: Folkhälsomyndigheten.