Första pris till Uppsalastudent på E-lab Joint Event 2019

19 december 2019

Den 19 och 20 november organiserade EIT Health - hälsoinnovationssektorn för European Institute of Innovation and Technology (EIT) evenemanget E-Lab Joint Event vid Medical University of Lodz i Polen. Första pris gick till till Uppsalastudenten Karthik Rajasekar på Masterprogram i tillämpad bioteknik.

E-Lab Joint Event bestod av en tävling och en workshop. Workshopen syftade till att förbättra effektiv leverans av hälsoinnovation av EIT och tävlingen testade deltagarnas tekniska färdigheter i medicinteknik.

Tävlingen handlade om att analysera och skapa en icke-fungerande prototyp av en helt ny medicinsk utrustning som utformades med syftet att hjälpa hjärtkirurger under en öppen hjärtkirurgi. Eftersom ingen annan information om prototypen tillhandahölls, var det helt upp till deltagarna att analysera modellen och ta reda på vad formgivarna hade i åtanke och vad de faktiskt hade genomfört. Deltagarna skulle, på max 45 minuter, föreslå den bästa lösningen som de tror skulle få prototypen att fungera effektivt, och även tillverka det som krävdes och implementera det i prototypen.

Karthik Rajasekar, andraårsstudent från masterprogrammet i tillämpad bioteknik tilldelades första pris i denna tävling eftersom han inte bara lyckades hitta lösningar på olika problem med den medicinska utrustningen och skapa prototypen, utan också att få den att fungera på snabbast tid.

- Jag tyckte att E-Lab Joint Event var mycket spännande och produktivt. Dessutom vill jag tacka min institution, institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet för att de jag gav mig den här fina möjligheten, säger Karthik Rajasekar.