Bli mentor åt en student

4 september 2019

Vet du att du som student, som har läst några terminer, kan vara mentor åt en student som behöver särskilt stöd? Det är ett givande, meriterande och avlönat extraarbete. Just nu har vi ett stort behov av nya mentorer.

Mentorsstöd finns för studenter med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar och en mentor hjälper till att planera och strukturera studierna.

- Att vara mentor kan till exempel handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, att tydliggöra scheman och navigera i Studentportalen, att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar, säger Catrin Schulze som är en av universitetets mentorssamordnare.

Arbetstiden är en timme i veckan och arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Du som mentor kommer att matchas mot en student inom liknande ämnesområde. Du som är mentor eller du som har intresse av att vara mentor erbjuds varje termin utbildningstillfällen på temat funktionsnedsättningar.

Ansök nu
Ansökan om att vara mentor mejlar du till mentorskoordinatorerna. Ange ditt namn, utbildning, antal terminer vid Uppsala universitet (eller andra universitet och högskolor), om du varit mentor tidigare och kort om varför du är intresserad av uppdraget.

Läs mer om hur det fungerar att arbeta som mentor.