Nu har alla nya studenter välkomnats

3 september 2019

Frida Berg, Mandy Rantala, Linnea Wallin och Moa Holmberg Björling är alla från Sverige och ska börja på lärarprogrammet. Anam Nadeem från Pakistan ska plugga en master i molekylärbiologi.

En heldag i universitetshuset i Uppsala markerade terminsstarten för alla nya studenter från när och fjärran. På förmiddagen välkomnades studenterna vid de internationella masterprogrammen och på eftermiddagen studenterna som börjat på nationella utbildningsprogram och kurser. I Visby välkomnades studenterna i St Nikolairuinen.

Yves Sterchi från Australien & Mike van de Helst
från Nederländerna, båda pluggar "conservation
and ecology". 

Fredagen den 30 augusti hölls välkomstprogrammet i universitetshuset. Det var mer än fullsatt i aulan vid båda välkomstceremonierna. Däremellan var det många som passade på att ta del av information från olika utställare i universitetshuset – allt ifrån Studenthälsan och kommunen till idrottsföreningar och körer. Totalt deltog ett 60-tal studentföreningar, nationer, kårer, universitetsenheter och andra organisationer med anknytning till studentlivet.

På campus Gotland i Visby välkomnades studenterna den 2 september. Först var det samling vid Rindiborgen, studentkårens hus, och sedan en vandring till välkomstmottagningen i St Nicolairuinen. För att få den rätta medeltida stämningen leddes vandringen av rektor Eva Åkesson till häst.

Eva Åkesson på väg mot välkomstmottagningen för nya studenter i Visby. (Bild från förra året.)
Foto: Mikael Wallerstedt

Fler antagningar än i fjol

Totalt har det gjorts 44 893 antagningar till Uppsala universitets olika utbildningsprogram inför höstterminen. Jämfört med de 42 771 antagningarna inför höstterminen 2018, är det en ökning med 4,96 procent. Campus Gotland har 6 450 antagningar, en ökning med 3,6 procent jämfört med hösten 2018 då Campus Gotland hade 6 226 antagningar efter andra urvalet.

Utbildningarna med högst meritvärde är läkarprogrammet, psykologprogrammet, ekonomie kandidatprogram, juristprogrammet, kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik och kandidatprogram i datavetenskap.

 

Läs mer

Nära 45 000 antagningar inför höstterminen

Välkomna alla nya internationella stipendiater!